ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Hizmetlerimiz

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Faaliyette bulunan şirket, firma, organizasyon ve kuruluşların hava, su, toprak, hayvan ve bitki topluluğu yanı sıra insan toplululuğu ile iletişim halinde bulunduğu ilişkiye çevre adı verilmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğal kaynakların kullanımının asgari düzeye indirilmesi, ekolojik dengeye verilen hasarın en aza indirgenmesini amaçlayan yönetim sistemidir. 

Üretim performansının izlenerek iyileştirilmesini amaçlayan, çevre faktörlerinin yer aldığı mevzuat ve yönetmeliklerin tam anlamıyla uygulandığını kabul eden bir uygulamadır.  Tüm ülkelerde yürürlüğe girmiş çevre yasalarının uygulamaya yönelik yönetmeliklerle uyumlu bir yapıda olduğunu gözetmektedir. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı serisi çevreye verilen zararın en aza indirgenmesi için oluşturulmuş bir standarttır.